การทำงานของระบบบายพาส จะเป็นรูปแบบการเดินท่อปั๊มน้ำที่จะช่วยแก้ไขสถานการณ์ของปั๊มน้ำไม่ทำงานหรือในช่วงไฟฟ้าดับ ให้พอมีน้ำใช้ได้ในช่วงเวลานั้น

บายพาส เรียกอีกอย่างว่า “ท่อร่วม” เป็นระบบท่อ ปั๊ม ท่ออ่อน และวาล์วที่ช่วยเปลี่ยนเส้นทางการไหลจากส่วนท่อที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมหรือฟื้นฟูเป็นการเบี่ยงเบนชั่วคราว

ระบบ Bypass เป็นระบบของท่อประปาที่ใช้เชื่อมต่อกับปั๊มน้ำภายในบ้าน เพื่อใช้ในเวลาที่เกิดไฟฟ้าดับ ระบบ Bypass จะทำการส่งน้ำประปาสำรองที่มีอยู่ออกมาให้เราใช้ในกรณีฉุกเฉิน