ระบบน้ำ RO (Reverse Osmosis) เป็นกระบวนการกรองน้ำ โดยให้น้ำไหลผ่านเยื่อตัวกรองคุณภาพสูงอย่าง เยื่อ TFC Membrane ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน