แนะนำการวางระบบท่อน้ำในอาคารอย่างถูกวิธี เพื่อการใช้น้ำในอาคารสูงไม่ติดขัด และสามารถใช้งานได้ในระยะยาว

หลักการจ่ายน้ำในอาคารนั้น จะเป็นการจ่ายผ่านระบบประปา ซึ่งเป็นระบบการจ่ายน้ำที่สะอาดไปยังจุดที่ใช้งานต่าง ๆ โดยมีหลักการจ่ายน้ำในอาคารด้วยกัน 2 ลักษณะ