มิเตอร์น้ำประปาเสีย ไม่ควรซ่อมด้วยตัวเอง ควรจะต้องมีการแจ้งการประปาหรือบริษัทที่มาทำการติดตั้งให้เพื่อทำการเคลม

การที่มิเตอร์น้ำประปาในบ้านของเราเสีย นอกจากจะทำให้เราไม่สามารถใช้น้ำในการทำกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้านของเราได้แล้วนั้น ยังส่งผลให้ค่าน้ำภายในบ้านของเรานั้นขึ้นอีกเช่นกัน หากเราไม่รีบแก้ไขอย่างรวดเร็ว