วิธีซ่อมมิเตอร์น้ำประปา

การที่มิเตอร์น้ำประปาในบ้านของเราเสีย นอกจากจะทำให้เราไม่สามารถใช้น้ำในการทำกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้านของเราได้แล้วนั้น ยังส่งผลให้ค่าน้ำภายในบ้านของเรานั้นขึ้นอีกเช่นกัน หากเราไม่รีบแก้ไขอย่างรวดเร็ว

ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีการซ่อมมิเตอร์น้ำประปา เรามาเรียนรู้วิธีการสังเกตความผิดปกติของมิเตอร์น้ำประปาภายในบ้านเรากัน

วิธีการสังเกตอาการผิดปกติของมิเตอร์น้ำประปา

  1. มีน้ำรั่ว ซึม หรือ หยด ออกมาจากตัวมิเตอร์น้ำ และจุดที่เชื่อมต่ออื่น ๆ ภายในบ้าน
  2. ขณะที่กำลังใช้น้ำ ตัวเลขบนมิเตอร์ไม่หมุน
  3. ตัวเลขบนมิเตอร์น้ำเดินถอยหลัง ขณะที่กำลังใช้น้ำ
  4. ตัวเลขบนมิเตอร์น้ำเพิ่มขึ้น ทั้ง ๆ ที่ไม่มีการใช้น้ำภายในบ้าน

เมื่อเราลองสังเกตและพบว่ามิเตอร์น้ำประปาในบ้านของเรามีอาการตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น แสดงว่า มิเตอร์น้ำประปาในบ้านนั้นมีปัญหาจริง ๆ 

ในส่วนของการซ่อมมิเตอร์น้ำประปานั้น จากประกาศของการประปานครหลวง เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการใช้น้ำประปา ของข้อบังคับ การประปานครหลวง ฉบับที่ 116 ว่าด้วยการบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. 2558 ได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการใช้น้ำประปา ในข้อที่ 5 ข้อที่ 6 และข้อที่ 12 ที่ว่า

  1. ผู้ใช้น้ำจะไม่ซ่อมแซม แก้ไข ดัดแปลง หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดกับมาตรวัดน้ำ เครื่องกั้นน้ำ หรือท่ออุปกรณ์ภายนอกมาตรวัดน้ำเป็นอันขาด
  2. ผู้ใช้น้ำต้องไม่ทำการดัดแปลงโยกย้ายแก้ไขมาตรวัดน้ำ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นอุปสรรคแก่การอ่านตัวเลขในมาตรวัดน้ำ การบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ประตูน้ำ หรือเครื่องกั้นน้ำ และท่อภายนอก หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่มาตรวัดน้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของการประปานครหลวง

12. กรณีมาตรวัดน้ำติดตั้งภายนอกบริเวณสถานที่ที่ขอใช้น้ำ ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย สำนักงานประปาสาขาจะเปลี่ยนมาตรวัดน้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เว้นแต่มาตรวัดน้ำชำรุดเสียหาย หรือ สูญหายโดยการกระทำของผู้ใช้น้ำ ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และชดใช้ค่าน้ำสูญเสียกับค่าเสียหายที่พึงประเมินได้ทั้งหมดตามความเป็นจริง

ดังนั้น เมื่อมิเตอร์น้ำประปาที่บ้านเสีย เราขอแนะนำให้คุณโทรแจ้งไปยังการประปาในพื้นที่บริเวณที่คุณอยู่อาศัย ตามเบอร์ดังนี้

  1. 1125 MWA Call Center : การประปานครหลวง ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
  2. 1162 PWA Call Center : การประปาส่วนภูมิภาค ให้บริการในพื้นที่ต่างจังหวัด

เพียงเท่านี้ลูกค้าก็จะได้รู้หลักการทำงานของปั๊มน้ำ
แต่หากต้องการให้น้องปั๊มบ้านช่วยเหลือ เช่น ปั๊มน้ำดังไม่หยุด ปั๊มน้ำดังตลอด ปั๊มน้ำทำงานถี่ๆ ปั๊มน้ำดังเป็นระยะๆ หรืออาการต่างๆ
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 7 วัน) (งานติดตั้ง 30 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์