มาตรฐานการติดตั้งท่อประปาหรือการเดินท่อประปาในบ้าน จะต้องทำอย่างประณีต อุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องมีมาตรฐาน และมีการตรวจสอบคุณภาพการใช้งานเป็นระยะ

มาตรฐานของการวางท่อประปาภายในบ้าน คือ การติดตั้งระบบท่อประปาที่มีมาตรฐาน มอก. เพื่อจ่ายน้ำที่ได้มาตรฐานจากการประปาฯ ไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในบ้านได้