มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ หรือที่เรียกว่า ดี ซี มอเตอร์ สามารถแบ่งออกตามจำนวนเฟสของกระแสไฟฟ้า และมีส่วนประกอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับต่างๆ

มอเตอร์ไฟตรง คืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล และพอจ่ายไฟให้มอเตอร์ ก็จะทำให้แกนมอเตอร์หมุน ซึ่งการหมุนของแกน สามารถนำไปใช้ในการขับเคลื่อนให้วัตถุ เคลื่อนที่