ปั๊มน้ำกับมอเตอร์ไฟฟ้า ?

ปั๊มน้ำหรือเครื่องสูบ เป็นเครื่องกลที่ทำหน้าที่เพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลว เพื่อให้ของเหลวนั้นไหลผ่านระบบท่อปิดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ตามความต้องการ พลังงานที่นำมาเพิ่มให้แก่ของเหลวนั้นอาจได้มาจากเครื่องยนตร์ มอเตอร์ไฟฟ้า แรงลม แรงคน หรือพลังงานอื่นๆก็ได้

มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล และถูกนำไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยใช้พลังงานไฟฟ้าสร้างแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้แกนมอเตอร์หมุน ทำให้เกิดพลังงานกล โดยส่วนประกอบหลักของมอเตอร์ไฟฟ้า มีด้วยกันดังนี้

  • สเตเตอร์ เป็นโครงภายนอกซึ่งมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกกลวง และมีขดลวดทองแดงพันอยู่ในรอบด้านในสเตเตอร์ เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทองแดงเข้าไปในสเตเตอร์จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และรวมยึดส่วนประกอบอื่นๆให้แข็งแรง
  • โรเตอร์ เป็นแกนเหล็กทรงกระบอกหรือแกนหมุนที่มีตัวนำอลูมิเนียมในช่องสเตเตอร์ เมื่อเกิดกระแสแม่เหล็กในตัวสเตเตอร์ จะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้าแกนเหล็กโรเตอร์หมุน ก่อให้เกิดกำลังกลและทำให้มอเตอร์ทำงานได้
  • โครงมอเตอร์ ส่วนเปลือกหุ้มภายนอกของมอเตอร์ และยึดส่วนอยู่กับที่ ของมอเตอร์ไว้ภายในร่วมกับฝาปิดหัวท้ายของมอเตอร์ ทำหน้าที่เป็นทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็กระหว่างขั้วแม่เหล็กให้เกิดสนามแม่เหล็กครบวงจร
  • อาเมเจอร์  ยึดติดกับเพลา และรองรับการหมุนด้วยที่รองรับการหมุน ตัวอาร์เมเจอร์ทำจากเหล็กแผ่นบางๆ อัดซ้อนกัน ถูกเซาะร่องออกเป็นส่วนๆ เพื่อไว้พันขดลวดอาร์เมเจอร์  อาร์เมอเจอร์ผลักดันของสนามแม่เหล็กทั้งสอง ทำให้อาร์เมเจอร์หมุนเคลื่อนที่
  • คอมมิวเตเตอร์ ถูกยึดติดเข้ากับอาร์เมเจอร์และเพลาร่วมกัน คอมมิวเตเตอร์ทำจากแท่งทองแดงแข็งประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปทรงกระบอก แต่ละแท่งทองแดงของคอมมิวเตเตอร์ถูกแยกออกจากกันด้วยฉนวนไมก้า คอมมิวเตเตอร์ทำหน้าที่เป็นขั้วรับแรงดันไฟตรงที่จ่ายมาจากแปรงถ่าน เพื่อส่งไปใ้ห้ขดลวดอาร์เมอร์
  • แปรงถ่าน ตัวสัมผัสกับคอมมิวเตเตอร์ ทำเป็นแท่งสี่เหลี่ยมผลิตมาจากคาร์บอนหรือแกรไฟต์ผสมผงทองแดง เพื่อให้แข็งและนำไฟฟ้าได้ดี 

เพียงเท่านี้ลูกค้าก็จะได้รู้หลักการทำงานของปั๊มน้ำ
แต่หากต้องการให้น้องปั๊มบ้านช่วยเหลือ เช่น ปั๊มน้ำดังไม่หยุด ปั๊มน้ำดังตลอด ปั๊มน้ำทำงานถี่ๆ ปั๊มน้ำดังเป็นระยะๆ หรืออาการต่างๆ
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 7 วัน) (งานติดตั้ง 30 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์