หน้าที่การทำงานของมอเตอร์ปั๊มน้ำ จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มแรงดันน้ำให้สามารถส่งน้ำไปยังจุดจ่ายน้ำตามที่ต่าง ๆ ภายในบ้าน ทำให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานน้ำมากยิ่งขึ้น

มอเตอร์ไฟฟ้า คือการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า ให้มาเป็นพลังงานกล ด้วยการสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นบนขดลวดทองในสเตอร์ และเหนี่ยวทุนให้หมุน ซึ่งหลังจากนั้นจึงนำพลังงานที่ได้ไปใช้งานต่อไป