อาการของปั๊มน้ำที่มักจะเกิดขึ้นได้บ่อยและเกือบทุกบ้านควรจะต้องระวังและหมั่นสังเกตเพื่อป้องกันความเสียหายตามมา