สาเหตุของการเปิดปั๊มน้ำเสียงดัง และวิธีแก้ไขสำหรับปั๊มน้ำใหม่ที่เพิ่งติดตั้ง และหากเป็นปั๊มน้ำที่ใช้งานมานานแล้ว อาจมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนใหม่