สามารถทำได้โดยการสังเกตการรั่วซึมจากปั๊มน้ำหรือจุดจ่ายน้ำอื่น ๆ ภายในบ้าน ทั้งนี้ก็ควรสังเกตลักษณะของการตัดต่อของปั๊มด้วยว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด เช่น เวลาใช้งาน หรือ ไม่ใช้งาน