วิธีแก้ไขปัญหาปั๊มน้ำตัดบ่อยในเบื้องต้น ผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบหาสาเหตุก่อน และแก้ไขให้ตรงจุด

สามารถทำได้โดยการสังเกตการรั่วซึมจากปั๊มน้ำหรือจุดจ่ายน้ำอื่น ๆ ภายในบ้าน ทั้งนี้ก็ควรสังเกตลักษณะของการตัดต่อของปั๊มด้วยว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด เช่น เวลาใช้งาน หรือ ไม่ใช้งาน