วิธีซ่อมปั๊มน้ำ Mitsubishi เบื้องต้นสิ่งแรกที่จะต้องทำคือเมื่อปั๊มน้ำผิดปกติควรจะต้องปิดการทำงาน จากนั้นจึงตรวจสอบหาสาเหตุ

ปัญหาปั๊มน้ำ Mitsubishi สามารถจะตรวจสอบได้เบื้องต้น และสามารถจะเปลี่ยนหรือซ่อมได้เอง แต่หากพบว่าเครื่องมีปัญหาหนักมากจึงควรแจ้งช่างผู้ติดตั้ง