มีใครเคยดื่มน้ำฝนหรือไม่ ในอดีตหลายคนนิยมดื่มน้ำฝนเพราะเชื่อว่าปลอดภัย ดื่มได้ แต่ปัจจุบันยังสามารถดื่มได้หรือไม่ เพราะอะไร ติดตามอ่านได้ในบทความนี้ ที่จะรวบรวมข้อมูลให้คลายข้อสงสัย