ทุกคนคงจะเคยสังเกตเห็นตัวเลขและตัวหนังสือต่าง ๆ บนท่อ PVC กันใช่ไหมล่ะ? แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้ว่าตัวเลขและตัวหนังสือต่าง ๆ บนท่อ PVC นั้นมีไว้ใช้บอกอะไร?

ทุกส่วนทำหน้าที่รวมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ระบบสุขาภิบาลภายในดำเนินการอย่างราบรื่น หากไม่อยากให้เกิดปัญหาต้องวางระบบประปาให้ดี