หลายๆท่านอาจประสบปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ ในส่วนของท่อน้ำประปาภายในบ้านเกิดปัญหา เช่น ท่อน้ำมีกลิ่นเหม็น น้ำที่ใช้ไม่สะอาด หรือท่อน้ำตันจากสิ่งสกปรกต่างๆ วันนี้เราจึงมีวิธีล้างท่อประปาภายในบ้านมาฝากกัน