ท่อระบายน้ำอุดตัน มีสาเหตุส่วนใหญ่มากจากสิ่งแปลกปลอมที่ตกลงไปในท่อระบายน้ำโดยไม่ตั้งใจ ไปจนถึงเส้นผม คราบไขมัน และขยะอื่นๆ ที่สะสมอยู่เป็นจำนวนมาก วิธีการแก้ไขมีทั้งวิธีการใช้สารเคมี หรืออุปกรณ์ทั่วไปที่หาได้จากภายในบ้าน และเครื่องมือ DIY

ความรู้เรื่องประเภทของท่อน้ำทิ้ง แต่ละแบบ พร้อมคุณสมบัติและความเหมาะสมทางด้านการใช้งาน เพื่อการเลือกนำไปใช้ได้ถูกต้องและทำให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น