ท่อที่เหมาะสมต่อการส่งน้ำร้อนคือ ท่อ PPR เพราะทนต่อความร้อน ทนต่อการใช้งาน และเชื่อมต่อกับน้ำได้หลายวิธี ทำให้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะซื้อท่อ PPR

การเลือกซื้อท่อน้ำร้อนมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัย และความคงทนในการใช้งาน ดังนั้นเราควรเลือกท่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน