การเลือกซื้อท่อน้ำร้อนมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัย และความคงทนในการใช้งาน ดังนั้นเราควรเลือกท่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน