เพราะการดูแลความสะอาดมือของเราเป็นสิ่งสำคัญ เช่นเดียวกับนาฬิกาที่อยู่ใกล้มือของเรามากที่สุด ฉะนั้น การทำความสะอาดที่ถูกต้องจึงเป็งองค์ประกอบหลักเช่นกัน