วิธีทำความสะอาดร่องยาแนว มีหลายวิธีและหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทพื้นกระเบื้อง และปริมาณคราบที่ฝังแน่น