ถังควบคุมแรงดันน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญกับบ้านของเรามาก ๆ เนื่องจากมันจะคอยช่วยควบคุมแรงดันของน้ำจากปั๊มน้ำที่เราได้ทำการติดตั้งภายในบ้าน ไม่ให้เราใช้น้ำเกินปริมาณ