ฤดูฝนนำมาซึ่งความหนักใจของพ่อบ้านแม่บ้าน ที่ต้องเผชิญปัญหาเรื่องการซักผ้า ปัญหาผ้ามีกลิ่นอับไม่พึงประสงค์ ซึ่งแล้วแต่พ่อบ้านแม่บ้านที่จะสะดวกใช้วิธีไหนในการทำให้เสื้อผ้าแห้งเร็วขึ้น