ซีลปั๊มน้ำ เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญกับปั๊มน้ำเป็นอย่างมาก หากวันหนึ่งซีลปั๊มน้ำของเราเกิดความเสียหายขึ้นมา เราสามารถเปลี่ยนซีลปั๊มน้ำด้วยตัวเองได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ซีลปั๊มน้ำ คือ อุปกรณ์ที่โรงงานมักจะนำมาใช้งานกับปั๊มน้ำ, ปั๊มน้ำมัน รวมไปถึงเครื่องกวนสารเคมีต่าง ๆ เนื่องจากจะต้องใช้งานกับของเหลวเป็นหลัก

ปัญหาปั้มน้ำที่พบได้บ่อย คือจะมีอาการปั้มน้ำตัดบ่อยๆซึ่งมีสาเหตุมาจากซีลลูกยางถังลมไนโตรเจนรั่ว มีวิธีแก้ไขเบื้องต้นดังนี้