ซีลปั๊มน้ำ คือ อุปกรณ์ที่โรงงานมักจะนำมาใช้งานกับปั๊มน้ำ, ปั๊มน้ำมัน รวมไปถึงเครื่องกวนสารเคมีต่าง ๆ เนื่องจากจะต้องใช้งานกับของเหลวเป็นหลัก

ปัญหาปั้มน้ำที่พบได้บ่อย คือจะมีอาการปั้มน้ำตัดบ่อยๆซึ่งมีสาเหตุมาจากซีลลูกยางถังลมไนโตรเจนรั่ว มีวิธีแก้ไขเบื้องต้นดังนี้