การซักเสื้อแจ็กเก็ต อย่างถูกวิธีที่สามารถทำได้ด้วยตนเองง่ายๆ เป็นวิธีที่จะช่วยดูแลเนื้อผ้า โดยเฉพาะหนังเสื้อแจ็กเก็ตให้คงสภาพดูดี เหมือนใหม่ตลอดเวลา

เพื่อให้เสื้อหนังสามารถใช้ได้นาน การดูแลทำความสะอาดนั้นต้องเอาใจใส่ หากใช้วิธีการซักได้อย่างถูกต้องจะทำให้เสื้อหนังดูดีไปอีกนาน