วิธีซักผ้าขนหนูให้นุ่มฟู และไม่ทำให้ผ้าเสีย เพียงการใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าในปริมาณตามคำแนะนำ อีกทั้งยังมีเทคนิคการแก้ปัญหาเนื้อผ้ากระด้างด้วยวิธีง่าย ๆ

ผ้าแต่ละชนิดมีเส้นใยแตกต่างกัน และเมื่อต้องซักผ้าขนหนู ควรคำนึงถึงชนิดของผ้าขนหนูนั้น ๆ และเลือกวิธีซักผ้าขนหนูให้เหมาะสมกับชนิดของเส้นใย