ผ้าแต่ละชนิดมีเส้นใยแตกต่างกัน และเมื่อต้องซักผ้าขนหนู ควรคำนึงถึงชนิดของผ้าขนหนูนั้น ๆ และเลือกวิธีซักผ้าขนหนูให้เหมาะสมกับชนิดของเส้นใย