วิธีการกำจัดคลอรีนในน้ำประปา สามารถทำได้หลากหลายวิธี ดังนี้ 1. รองน้ำใส่ถังแล้วเปิดฝาทิ้งไว้ 1 คืน 2. ต้มน้ำประปา เป็นเวลา 20 นาที 3. ใช้ระบบกรองน้ำประปาด้วยถ่านกัมมันต์