วิธีไล่นกพิราบมีหลายวิธี ทั้งสามารถเลือกได้ความสะดวกและอุปกรณ์ที่หาได้โดยรอบต้ว ทั้งจากธรรมชาติหรืออุปกรณ์ที่สามารถประดิษฐ์ขึ้นมาเอง