การบำรุงรักษาท่อประปา สิ่งที่ต้องตรวจสอบหลัก ๆ ก็คือ ท่อประปา, เครื่องสูบน้ำ, มาตรวัดน้ำ และถังเก็บน้ำ โดยถังเก็บน้ำควรล้างทำความสะอาดทุก 6 เดือน

การตรวจสอบบำรุงรักษา และดูแลแก้ไขอาการผิดปกติต่างๆ ของท่อประปาเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม และหมั่นรักษาอยู่เสมอ