การทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่เกิดการอุดตันไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินตัว ซึ่งใคร ๆ ก็สามารถทำได้ โดยใช้ของที่อยู่มีอยู่ในบ้านหรือของใกล้ตัวได้เลย