ถ้ามีนาฬิกาเรือนโปรด การทำความสะอาดให้ดูใหม่ สวยงามเสมอ จะช่วยเพิ่มสง่าราศีให้กับผู้สวมนาฬิกาได้มาก จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำความสะอาดนาฬิกาให้ใหม่เสมอ

เพราะการดูแลความสะอาดมือของเราเป็นสิ่งสำคัญ เช่นเดียวกับนาฬิกาที่อยู่ใกล้มือของเรามากที่สุด ฉะนั้น การทำความสะอาดที่ถูกต้องจึงเป็งองค์ประกอบหลักเช่นกัน