การถนอมผ้ายีนส์หรือถนอมทรงของยีนส์มีหลายวิธี เราก็เลือกวิธีที่สะดวกที่สุด หรือขจัดความยุ่งยากออกไป ก็สุดแท้แต่สะดวกตามวิถีของคนชอบยีนส์