สารกรองเรซิ่น หรือ Cation Resin คือ โพลิเมอร์ชนิดที่ไม่ละลายน้ำ มีลักษณะเป็นทรงกลมคล้ายไข่ปลา มีตั้งแต่สีเหลืองใสไปจนถึงสีเหลืองเข้ม และมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 – 2 มิลลิเมตร