ระบบกรองน้ำประปา คือ กระบวนการนำสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่ผสมอยู่ในน้ำจากแหล่งธรรมชาติออกมา และน้ำที่ผ่านจากระบบกรองน้ำมาแล้วนั้นจะกลายเป็นน้ำประปาที่มีความสะอาดมากยิ่งขึ้น สามารถนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้