ระบบกรองน้ำประปา

น้ำ เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ไม่ว่าจะเป็น มนุษย์ สัตว์ และพืช สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ล้วนต้องการน้ำในการดำรงชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น หากขาดน้ำเป็นเวลานานก็จะทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งในปัจจุบันหลาย ๆ ประเทศบนโลกของเรากำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนทรัพยากรน้ำ น้ำจึงเป็นทรัพยากรที่เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์และใช้อย่างรู้คุณค่า

หากพูดถึงน้ำในแหล่งธรรมชาติ จะเห็นได้ว่า น้ำตามแหล่งธรรมชาติในบ้านเรานั้นไม่สะอาด คนส่วนใหญ่จึงไม่นิยมนำน้ำพวกนี้มาอุปโภคและบริโภคกัน ดังนั้น ระบบกรองน้ำประปาจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นกับหลาย ๆ ครัวเรือนในประเทศไทย

ระบบกรองน้ำประปา คือ กระบวนการนำสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่ผสมอยู่ในน้ำจากแหล่งธรรมชาติออกมา และน้ำที่ผ่านจากระบบกรองน้ำมาแล้วนั้นจะกลายเป็นน้ำประปาที่มีความสะอาดมากยิ่งขึ้น สามารถนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ ซึ่งระบบกรองน้ำประปาที่คนส่วนนิยมใช้มีด้วยกัน 3 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

  1. ระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน

เป็นระบบกรองน้ำที่มักจะใช้กันตามชื่อของมันเลยก็คือ ระบบกรองน้ำที่ใช้งานกันตามหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นกระบวนการนำน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับชุมชน มาผ่านกระบวนการในการกรองน้ำประปาแบบหมู่บ้าน เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพเหมือนกับน้ำประปา และนำไปแจกจ่ายตามหมู่บ้านและชุมชนบริเวณใกล้เคียง

  1. ระบบกรองน้ำประปาผิวดิน

เป็นระบบกรองน้ำประปาที่มักจะนำมาใช้งานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นภายในหมู่บ้าน ชุมชน อาคาร โรงงาน ฯลฯ เป็นกระบวนการนำน้ำจากแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่ในละแวกใกล้เคียง มาผ่านกระบวนการในการกรองน้ำประปาแบบผิวดิน เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพเหมือนกับน้ำประปา และแจกจ่ายน้ำไปตามการใช้งานของแต่ละพื้นที่นั้น ๆ 

  1. ระบบกรองน้ำประปาภูเขา

เป็นระบบกรองน้ำที่มีกระบวนการทำงานคล้ายกันกับระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านและระบบกรองน้ำประปาแบบผิวดิน แต่ระบบกรองน้ำประปาแบบภูเขาจะเหมาะกับการใช้งานภายในหมู่บ้านหรือชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับภูเขา ผ่านกระบวนการนำน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีอยู่ในละแวกใกล้เคียง มาผ่านกระบวนการกรองน้ำประปาแบบภูเขา เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพเหมือนกับน้ำประปา และแจกจ่ายน้ำไปในบริเวณหมูบ้านหรือชุมชนนั้น ๆ 

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งในระบบกรองน้ำประปาก็คือ “ถังกรองประปา” โดยถังกรองประปาเป็นสิ่งที่จะช่วยให้น้ำจากแหล่งธรรมชาติที่เราได้มาสะอาดและมีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งถังกรองน้ำประปายังมีหลากหลายประเภท ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนั้น ๆ แต่หลัก ๆ จะมีด้วยกัน 2 ประเภท ดังนี้

  1. ถังกรองทรายแบบช้า (Slow Sand Filter)

เป็นถังกรองที่มีอัตราในการกรองต่ำ อยู่ช่วงประมาณ 0.13 – 0.42 m3/hr/m2 ใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก ขนาดทรายเล็ก ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการสร้างตะกอน เหมาะสำหรับแหล่งน้ำที่มีการปนเปื้อนน้อย น้ำดิบที่เข้าเครื่องกรองความขุ่นต้องไม่เกิน 10 – 50 NTU

  1. ถังกรองทรายแบบเร็ว (Rapid Sand Filter)

เป็นถังกรองที่มีอัตราในการกรองสูง อยู่ช่วงประมาณ 5 – 7.5 m3/hr/m2 ใช้พื้นที่น้อย แต่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการสร้างตะกอนและการตกตะกอน น้ำเข้าที่กรองความขุ่นต้องไม่เกิน 10 NTU

เนื่องจากน้ำประปาในบ้านเรานั้นไม่ได้สะอาดเท่าที่ควร ดังนั้น การติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับหลาย ๆ ครัวเรือน เพราะเราจะได้มั่นใจว่าน้ำที่เรามาสะอาดและมีคุณภาพนั่นเอง

เพียงเท่านี้ลูกค้าก็จะได้รู้หลักการทำงานของปั๊มน้ำ
แต่หากต้องการให้น้องปั๊มบ้านช่วยเหลือ เช่น ปั๊มน้ำดังไม่หยุด ปั๊มน้ำดังตลอด ปั๊มน้ำทำงานถี่ๆ ปั๊มน้ำดังเป็นระยะๆ หรืออาการต่างๆ
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 7 วัน) (งานติดตั้ง 30 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์