การหาค่า Max Head

การหาค่า Max Head คือ ค่าสูงสุดของแรงดันที่ปั๊มน้ำสามารถทำได้สูงสุด ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอัตราการไหลของน้ำ (Flow rate) มีหน่วยเป็น m3/h (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) ทั้งนี้ควรเลือกใช้ขนาดของท่อส่งน้ำให้สัมพันธ์กับความต้องการใช้น้ำ สัมพันธ์กับค่าสูงสุดของแรงดัน และสัมพันธ์กับอัตราการไหลของน้ำ

การหาค่า Max Head = ค่าความหนาแน่นของน้ำ x ค่าแรงโน้มถ่วงของโลก x h

= pgh

= (1,000 kg/m3)(10m/s2)(กำหนดเป็น 71 m)

= 7.1 m หรือ 7.1 bar

คำอธิบายความหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. Performance Curve คือ กราฟแสดงประสิทธิภาพในการทำงานของปั๊มน้ำ
  2. Flow rate คือ กราฟแนวนอนแสดงอัตราการไหลของน้ำ มีหน่วยเป็น ลิตรต่อนาที / ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
  3. Head คือ กราฟแนวตั้งแสดงค่าของแรงดันที่ปั๊มน้ำสามารถทำได้ มีหน่วยเป็นเมตร / ฟุต
  4. Pump Curve คือ เส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันที่ปั๊มน้ำสามารถทำได้และอัตราการไหลของน้ำ
  5. Shut Off Head คือ จุดแสดงค่า 0 ของอัตราการไหลของน้ำ แสดงจุดที่แรงดันมีค่าสูงสุด และแสดงประสิทธิภาพในการทำงานของปั๊มน้ำ
  6. Efficiency คือ เส้นแสดงเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพในการทำงานของปั๊มน้ำ
  7. Power คือ เส้นแสดงกำลังการทำงานของปั๊มน้ำในตำแหน่งต่างๆ และมีค่าแปรผันตามขนาดของใบพัด มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) / แรงม้า (HP)
  8. Net Positive Suction Head Require (NPSHr) คือ เส้นแสดงความสามารถในการดูดน้ำของปั๊มน้ำ มีหน่วยเป็นแรงดัน และคำนวณผลรวมกับค่า NPSHa

ประโยชน์

  1. เพื่อทราบปริมาณน้ำที่ปั๊มน้ำสามารถสูบได้ มีหน่วยเป็น ลิตรต่อนาที / คิวต่อชั่วโมง
  2. เพื่อทราบความสูงสูงสุดที่ปั๊มน้ำสามารถส่งน้ำได้ สามารถส่งน้ำขึ้นอาคารได้สูงสุดกี่ชั้น และสามารถหาค่าสูงสุดได้โดยการใช้สูตรคำนวณ หรือ ใช้วิธีการวัดโดยใช้เกตวัดแรงดันของปั๊มน้ำ มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือ บาร์ (bar) หากวัดแรงดันของปั๊มน้ำหลังจากปิดการใช้งานปั๊มน้ำ = 1.5 bar แสดงให้เห็น ความสูงสูงสุดที่ปั๊มน้ำสามารถส่งน้ำได้ 15 เมตร

ปั๊มบ้านบอกต่อ! กับเกร็ดความรู้เรื่องปั๊มน้ำ และสารพัดวิธีแก้ปัญหาจุกจิกภายในบ้าน เรามีคำตอบให้คุณได้ทุกวัน
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 15 วัน) (งานติดตั้ง 90 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์