Cavitation คืออะไร?

Cavitation (คาวิเตชั่น) เป็นปรากฏการณ์การเกิดโพรงอากาศ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนสถานะของน้ำที่เป็นของเหลวให้กลายเป็นไอหรือฟองอากาศ อันเนื่องมาจากการขยายตัวและการยุบตัวลงที่เกิดขึ้นจากการที่มีการไหลของน้ำผ่านส่วนต่าง ๆ ภายในปั๊ม โดยน้ำเหล่านั้นที่อยู่ภายในปั๊มจะมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วในการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา การเกิดปรากฏการณ์ Cavitaion นั้นสามารถเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ เช่น พื้นที่หน้าตัดที่เปลี่ยนแปลง รูปร่างลักษณะของปั๊มบางประเภท หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้แรงดันของน้ำเพิ่มขึ้นและลดลงอยู่ตลอดเวลา 

โดยการสังเกตว่าปั๊มน้ำของเรามีการเกิดปรากฏการณ์ Cavitation ขึ้นหรือไม่นั้น สามารถสังเกตได้จากการลดลงของแรงดันน้ำภายในปั๊ม เนื่องจากการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงผ่านจุดที่มีพื้นที่ที่เล็กกว่าอัตราการไหลของน้ำ ส่งผลให้แรงดันตรงจุดนั้นของน้ำลดลงต่ำกว่าแรงดันอากาศของน้ำ ทำให้น้ำเกิดการเปลี่ยนสถานะจากของเหลว กลายเป็นไอหรือฟองอากาศที่มีแรงดันต่ำกว่าแรงดันอากาศ การระเหยกลายเป็นฟองอากาศของน้ำที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงดังกล่าวนั้น ทำให้ปริมาตรเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงสูงสุด ประมาณ 1,700 เท่า โดยมีลักษณะเป็นฟองสีขาวเคลื่อนที่อยู่ในน้ำ 2 ประเภท ประเภทแรกเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และประเภทที่สองเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

โดยเมื่อเกิดฟองอากาศขึ้นภายในปั๊ม มันจะทำการเคลื่อนที่ไปยังจุดที่มีแรงดันของน้ำที่สูงขึ้น เช่น ผ่านจุดที่มีพื้นที่หน้าตัดที่ใหญ่ขึ้น ส่งผลให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของน้ำนั้นลดลงไปด้วย จึงทำให้แรงดันเหล่านั้นสูงขึ้นมาก จนไปบีบหรือไปกดให้ฟองอากาศเหล่านั้นเกิดการยุบตัวลง ซึ่งการยุบตัวที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง หากเปรียบเทียบเป็นระยะเวลา อัตราส่วนปริมาตรของการยุบตัวของฟองอากาศจะเกิดขึ้นภายในเสี้ยววินาที

โดยเราสามารถป้องกันการเกิดปรากฏการณ์ Cavitation ได้ โดยการออกแบบหรือติดตั้งปั๊มน้ำให้มีค่า NPSH (Net Positive Suction Head) สูงกว่าที่ต้องการ โดยค่า NPSH นั้นเป็นค่าการสูญเสียของแรงดันที่เกิดขึ้นภายในปั๊มน้ำ โดยมันเป็นค่าความต่างของการติดตั้งปั๊มน้ำที่มีตำแหน่งที่สูงกว่าระดับแรงดันของน้ำที่เข้าไปภายในตัวปั๊ม ส่งผลให้เกิดปัญหาปั๊มน้ำดูดน้ำไม่ขึ้น หรือในกรณีที่ดูดน้ำขึ้น ก็จะทำให้ประสิทธิภาพของปั๊มน้ำนั้นทำงานลดลงเป็นอย่างมาก ทำให้ปั๊มน้ำมีเสียงดัง และมีอาการสั่นในเวลาทำงาน ซึ่งก็คืออาการของ Cavitation นั่นเอง

เพียงเท่านี้ลูกค้าก็จะได้รู้หลักการทำงานของปั๊มน้ำ
แต่หากต้องการให้น้องปั๊มบ้านช่วยเหลือ เช่น ปั๊มน้ำดังไม่หยุด ปั๊มน้ำดังตลอด ปั๊มน้ำทำงานถี่ๆ ปั๊มน้ำดังเป็นระยะๆ หรืออาการต่างๆ
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 7 วัน) (งานติดตั้ง 30 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์