วิธีการลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำ 1 ปี สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบกลางปี 2564 เป็นจำนวน 27,566 ล้านบาท ให้กับกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โดยการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำ – ค่าไฟ ให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1 ปี) ในวงเงิน 2,018 ล้านบาท

โดยเงื่อนไขในการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำ มีดังนี้

 1. เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ เท่านั้น)
 1. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิได้ที่สำนักงาน กปน. และ กปภ. ทั่วประเทศ (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์ไว้กับ กปภ. แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)
 1. ค่าน้ำประปาที่ได้รับสิทธิ คือ ค่าน้ำประปาประจำเดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤศจิกายน 2564 – ตุลาคม 2565) รวมระยะเวลา 12 เดือน
 1. สนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือน ต่อเดือน (ตามจำนวนเงินที่ใช้จริง)
 • กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท
 • หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา
 1. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถชำระเงินค่าน้ำประปาได้ที่สำนักงาน กปน. และ กปภ. สาขาใกล้บ้าน หรือชำระเงินผ่านช่องทางรับชำระเงินได้ตามปกติ
 1. กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ช่อง e-Money) ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2564

วิธีการลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำ สำหรับการประปานครหลวง (กปน.) สามารถทำได้ดังนี้

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist/
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ – นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
 3. กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน
 4. กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 5. กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 6. เลือกสาขา กปน. ที่ต้องการที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 7. กรอกหมายเลขผู้ใช้น้ำที่ต้องการที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 8. เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และกดที่ปุ่ม “ตกลง” เป็นอันเสร็จสิ้น

วิธีการลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำ สำหรับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สามารถทำได้ดังนี้

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register/
 2. กรอกชื่อ – นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
 3. กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน
 4. กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี) 
 5. กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 6. เลือกสาขา กปภ. ที่ต้องการที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 7. กรอกหมายเลขผู้ใช้น้ำที่ต้องการที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ 
 8. จากนั้นกดที่ปุ่ม “ตกลง” เป็นอันเสร็จสิ้น

เพียงเท่านี้ลูกค้าก็จะได้รู้หลักการทำงานของปั๊มน้ำ
แต่หากต้องการให้น้องปั๊มบ้านช่วยเหลือ เช่น ปั๊มน้ำดังไม่หยุด ปั๊มน้ำดังตลอด ปั๊มน้ำทำงานถี่ๆ ปั๊มน้ำดังเป็นระยะๆ หรืออาการต่างๆ
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 7 วัน) (งานติดตั้ง 30 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์