NPSH คืออะไร?

NPSH (Net Positive Suction Head) นั้นเป็นค่าการสูญเสียของแรงดันที่เกิดขึ้นภายในเครื่องสูบ โดยเป็นค่าความต่างของการติดตั้งปั๊มน้ำที่มีตำแหน่งที่สูงกว่าระดับแรงดันของน้ำที่เข้าไปภายในตัวปั๊ม ส่งผลให้เกิดปัญหาปั๊มน้ำดูดน้ำไม่ขึ้น หรือในกรณีที่ดูดน้ำขึ้น ก็จะทำให้ประสิทธิภาพของปั๊มน้ำนั้นทำงานลดลงเป็นอย่างมาก ทำให้ปั๊มน้ำมีเสียงดัง และมีอาการสั่นในเวลาทำงาน และอาจนำไปสู่การเกิด Cavitation (คาวิเตชั่น) ขึ้นภายในปั๊มน้ำได้

โดยปัญหาการเกิดค่า NPSH ขึ้นนั้น สามารถแบ่งออกได้อีก 2 ประเภท ดังนี้

  1. NPSHa (Net Positive Suction Head Available) 

เป็นค่าที่แสดงถึงความเอื้อของการดูดน้ำในระบบ เป็นค่าที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการติดตั้งของปั๊มและท่อ เช่น หากท่อมีขนาดใหญ่ ก็จะทำให้ปั๊มสามารถดูดน้ำได้ดีกว่าท่อดูดที่มีขนาดเล็ก ซึ่งก็หมายความว่า ท่อขนาดใหญ่จะส่งผลทำให้ค่า NPSHa สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

  1. NPSHr (Net Positive Suction Head Required) 

เป็นค่าสมรรถนะในการดูดน้ำของปั๊ม เป็นค่าที่บอกถึงแรงดันที่ปั๊มนั้นต้องการให้เข้ามาภายในเครื่องสูบ ผ่านการกำหนดค่าของการไหลของน้ำ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเกิด Cavitation (คาวิเตชั่น) ในของเหลว โดยปกติค่า NPSHr ผู้ใช้งานจะไม่สามารถปรับแก้ค่านี้ได้เหมือนกับ NPSHa เนื่องจากเป็นค่าที่ถูกกำหนดมาแล้วจากทางผู้ผลิต อีกทั้งค่านี้ยังเป็นค่าที่ส่งผลมาจากการออกแบบปั๊มด้วยเช่นกัน เช่น รูปแบบของใบพัด ชนิดของวัสดุ รอบ หรือ กำลังของมอเตอร์ 

เพียงเท่านี้ลูกค้าก็จะได้รู้หลักการทำงานของปั๊มน้ำ
แต่หากต้องการให้น้องปั๊มบ้านช่วยเหลือ เช่น ปั๊มน้ำดังไม่หยุด ปั๊มน้ำดังตลอด ปั๊มน้ำทำงานถี่ๆ ปั๊มน้ำดังเป็นระยะๆ หรืออาการต่างๆ
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 7 วัน) (งานติดตั้ง 30 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์