ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำที่ไม่ต้องต่อลากสายไฟ !

ในปัจจุบันผู้คนทั่วโลกก็คงได้รับรู้ถึงปัญหาภาวะโลกร้อน เนื่องจากการใช้พลังงานที่มีวันหมดไปของมนุษย์ หรือจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่า แต่ก้มีผู้คนมากมายเช่นเดียวกันที่ให้คามสนใจแก่สิ่งแวดล้อม ทำทุกๆทางที่สามารถอนุรักษ์โลกไว้ได้ จนมีการค้นพบพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ พลังงานที่ไม่มีวันหมดไป เป็นพลังงานทดแทน หมุนเวียน ใช้แล้วสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ  นั่นคือพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ใช้งานได้ทุกๆที่บนโลก ที่มีแสงแดด ในการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นั้นคือ การใช้พลังงานเพื่อผลิตความร้อนและ ผลิตกระแสไฟฟ้า และ 1 ในอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ประยุกต์ให้สามารถใช้ได้กับ พลังงานนี้ได้นั่นก็คือ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ นั่นเอง แม้จะเป็นพื้นที่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้าก็สามารถใช้เครื่องไฟฟ้าได้อย่างสะดวก สามารถใช้น้ำได้ อย่างไม่ต้องอาศัยสายส่งไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟใดๆ เพื่อการส่งแรงดันน้ำ

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เป็นระบบปั๊มน้ำที่ทำการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากแหล่งน้ำบาดาลหรือบ่อน้ำต่างๆ ส่วนมากจะนิยมใช้ในการเกษตร หรือการอุปโภค บริโภค และจะนิยมใช้เป็นระบบออฟกริด (Off-grid) เป็นระบบแยกที่ไม่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการต่อตรงจากแผงโซล่าเซลล์เข้ากับตัวปั๊มน้ำโซล่า หรือจะใช้ร่วมกับแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงาน เพื่อการใช้งานในตอนที่ไม่มีแสงแดดหรือแสงแดดน้อย ก็ยังสามารถใช้งานได้ จากการที่ระบบออฟกริดนี้ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเข้ากับการไฟฟ้าเลย จึงทำให้ชาวเกษตรกรหลายท่าน ประยุกต์ใช้กับชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ เป็นการนำเอาปั๊มน้ำและแผงโซล่าเซลล์ติดตั้งอยู่บนรถเข็น ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆที่ต้องการใช้งานได้อย่างง่ายดาย ซึ่ง ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ แบ่งได้ 2 ประเภทคือ 

  • ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์กระแสตรง

เป็นการต่อเข้ากับแผงโซล่าเซลล์ได้โดยตรง เนื่องจากไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลล์นั้นจะเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง โดยจะมีการสูญเสียน้อยและจะมีความปลอดภัยมากขึ้น จำเป็นต้องควบคุมแรงดันให้เสมอตลอดเวลาการใช้ปั๊มโดยต่อคอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์นั่นเอง

  • ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์กระแสสลับ

การต่อแบบกระแสสลับต้องอาศัยการต่อเข้ากับโซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำ เพื่อการแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนั่นเอง 

การทำงานของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์นั้น เมื่อแผงเซลล์แสงอาทิตยืได้รับแสงแดดจะทำงานโดยทันที เริ่มจากการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าที่ได้เข้าสู่เครื่องแปลงไฟและจากนั้ทำการจ่ายไฟให้กับตัวปั๊ม และตัวปั๊มจะหยุดทำงานเอง หากน้ำในแหล่งจ่ายน้ำนั้นไม่มีพลังงานที่เพียงพอ เช่นเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดิน แผงโซล่าเซลล์จะคำนวณจากระดับความสูงของน้ำและปริมาณของน้ำที่ต้องการใช้ในแต่ละวัน อธิบายได้ว่า หากต้องการสูบน้ำจากที่ลึกหรือต้องการปริมาณน้ำจำนวนมาก จำเป็นต้องใช้จำนวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์มากขึ้นตามลำดับ

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้านั้นเป็นทางเลือกที่ดีในการลดค่าใช้จ่าย และแก้ปัญหาสำหรับพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เพียงเท่านี้ลูกค้าก็จะได้รู้หลักการทำงานของปั๊มน้ำ
แต่หากต้องการให้น้องปั๊มบ้านช่วยเหลือ เช่น ปั๊มน้ำดังไม่หยุด ปั๊มน้ำดังตลอด ปั๊มน้ำทำงานถี่ๆ ปั๊มน้ำดังเป็นระยะๆ หรืออาการต่างๆ
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 7 วัน) (งานติดตั้ง 30 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์