หัวขับวาล์ว หรือ valve actuator คืออุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิด – ปิดวาล์ว เนื่องจากวาล์วอาจจะไม่สามารถใช้คนเข้าไปเปิด – ปิด เช่น วาล์วใหญ่เกินไป หรือสถานที่คนไม่สามารถเข้าไปได้ เป็นต้น

หัวขับวาล์ว มีอยู่ด้วยกัน 5 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้ 1. หัวขับวาล์วชนิดใช้มือเปิด – ปิด 2. หัวขับวาล์วลม 3. หัวขับวาล์วชนิดไฟฟ้า 4. หัวขับวาล์วชนิดไฮดรอลิก และ 5. หัวขับวาล์วชนิดสปริง