Solar Water Heater หรือ เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ คือ เครื่องผลิตน้ำร้อนที่อาศัยหลักการของการเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ มาเป็นพลังงานในการเพิ่มอุณหภูมิให้กับน้ำ