เครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นอุปกรณ์ที่จับแสงแดดเพื่อให้ความร้อนแก่น้ำ อาจเป็นวิธีที่ประหยัดในการผลิตน้ำร้อนสำหรับอาบน้ำ หรือการใช้น้ำอื่น ๆ

Solar Water Heater หรือ เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ คือ เครื่องผลิตน้ำร้อนที่อาศัยหลักการของการเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ มาเป็นพลังงานในการเพิ่มอุณหภูมิให้กับน้ำ