Dry Run Protection (ดรายรัน โพรเทคชั่น) เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ควบคู่กับปั๊มน้ำภายในบ้านเรือน โดยมันมีหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้น้ำภายในปั๊มแห้งหรือขาด