Cavitation (คาวิเตชั่น) เป็นปรากฏการณ์การเกิดโพรงอากาศ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนสถานะของน้ำที่เป็นของเหลวให้กลายเป็นไอหรือฟองอากาศ