ถังเก็บไอน้ำ เป็นอุปกรณที่สําคัญที่สุดในระบบไอน้ำ ซึ่งเป็นระบบผลิตพลังงานความร้อนที่มีใช้งานอยู่ทั่วไป ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและในสถานประกอบการภาคธุรกิจ และต้องมีวิศวกรคอยกำกับดูแลขณะใช้งาน เพื่อความปลอดภัย