วิธีการทำความสะอาดโซฟาหนัง โดยไม่ทำร้ายผิวของหนังให้เกิดความเสียหายนั้น สามารถทำได้ตามดังต่อไปนี้