แบ่งห้องน้ำส่วนเปียก – แห้ง นอกจากจะทำเพื่อความปลอดภัยของตนเองแล้ว ยังช่วยทำให้ห้องน้ำสะอาดและเป็นสัดส่วนอีกด้วย