การเลือกถังเก็บน้ำ ควรเลือกให้เหมาะสมกับจำนวนคนใช้ ชนิดน้ำ และลักษณะพื้นที่ เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยังคงสภาพในการใช้งานให้ยาวนานมากยิ่งขึ้น