ขั้นตอนและวิธีในการแก้ไขปัญหาส้วมตันอย่างง่ายด้วยอุปกรณ์ที่หาได้ภายในบ้าน ทั้งหมด 8 วิธี เพื่อให้สิ่งอุดตันสลายและหลุดออกไป